Trots op Achterhoek in Beweging

Om de succesvolle resultaten en samenwerking op het gebied van sport, bewegen en gezondheid van afgelopen jaren te kunnen voortzetten is er door de Achterhoekse gemeenten geïnvesteerd in het opzetten van een projectorganisatie Achterhoek in Beweging. Op deze manier kunnen nog meer partners worden betrokken en is er capaciteit om in te kunnen springen op nieuwe kansen. De colleges van de Achterhoekse gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk hebben besloten om in te stemmen met het meerjarenplan Achterhoek in Beweging 2016 – 2019
Trots op Achterhoek in Beweging

Achterhoek sterk in sport

Om de projecten van Achterhoek in Beweging ook de komende jaren te kunnen inzetten is door de Achterhoekse gemeenten een regionale projectorganisatie opgezet met ondersteuning van  de Gelderse Sport Federatie. Hiervoor wordt een projectleider aangesteld die het geheel bewaakt, meewerkt, verbindingen legt en zorg draagt voor de extra benodigde financiële middelen.

Wethouder Bert Kuster van gemeente Oude IJsselstreek legt het belang uit namens de Achterhoekse gemeenten:  “Belangrijke argumenten om te kiezen voor deze projectorganisatie is om regionaal samen op te trekken, gezamenlijke slagkracht te hebben en  de behaalde succesvolle resultaten voort te zetten. We zijn trots op wat we samen met partners en inwoners bereikt hebben in de Achterhoek! Ook willen wij de komende jaren ruimte  bieden voor nieuwe mogelijkheden waar behoefte aan is.”  De projectorganisatie is komende jaren verantwoordelijk voor de uitvoeringsagenda. Deze loopt van 2016 tot en met 2019.

Iedereen doet mee!

In de uitvoeringsagenda zijn projecten opgenomen die bijdragen aan de ambities van het sportkader, zoals het bevorderen van een  gezonde leefstijl bij de jeugd met projecten als Aangepast Sporten en Scholder an Scholder. Belangrijk aandachtspunt bij projecten is dat iedereen mee kan doen, waarbij sport in samenwerking met verenigingen wordt ingezet als middel voor gezondheid en participatie in de gemeenten. Een ander voorbeeld is het regionale project ‘Vitaal Veilig Vallen Senioren’, dat in gemeente Montferland is afgerond en inmiddels in andere gemeenten is gestart. 

De Achterhoek groeit en b(l)oeit

Er wordt een sterke  verbinding gelegd tussen sport en economie.  Een mooi voorbeeld van zo’n regionale verbinding is het opknappen van atletiekaccommodaties op meerdere plekken in de Achterhoek, zoals in onder andere Gendringen (gemeente Oude IJsselstreek) en Eibergen (gemeente Berkelland) zodat de faciliteiten regiobreed gebruikt kunnen worden door verenigingen en inwoners.

 

Provincie enthousiast over Achterhoeks initiatief
Jan Markink, Gedeputeerde van Provincie Gelderland is enthousiast over het Achterhoekse initiatief.  Provincie Gelderland, die afgelopen jaren intensief met de Achterhoekse gemeenten  heeft samengewerkt, ziet Achterhoek in Beweging als een belangrijke partner om bij te dragen aan het nieuwe sportbeleid ‘Gelderland-Sport 2016-2019’. De heer Markink die het sportkader en het meerjarenplan overhandigd kreeg, vindt het een goede ontwikkeling. “De Achterhoek is een unieke regio in Gelderland en bruist van de energie om sport, bewegen en gezondheid te combineren. Het sportkader en de uitvoeringsagenda van de Achterhoek sluiten goed aan op het sportbeleid van de Provincie.” Hij vraagt  de Achterhoekse bestuurders hun ervaringen en kennis te delen met andere regio’s in Gelderland.