Sportkansen voor meer Gelderse kinderen

Alle kinderen moeten kunnen sporten. Dat is de missie van het Jeugdsportfonds en een zaak waar ook de GSF zich hard voor maakt. In Gelderland coördineert de GSF het Jeugdsportfonds (JSF). “Het JSF geeft sportkansen aan kinderen uit gezinnen waar niet genoeg geld is om lid te worden van een sportvereniging,” zegt Merlin Bos, coördinator Gelderland en medewerker van de GSF. “Vanuit het kabinet is in 2017 structureel 100 miljoen euro beschikbaar voor kinderen die opgroeien in arme gezinnen. We willen nog meer Gelderse gemeenten zover krijgen om bij het JSF en het JCF aan te sluiten.”
Sportkansen voor meer Gelderse kinderen


Fondsen aanvullend op regelingen gemeenten

Sinds 1 januari van dit jaar is het Jeugdsportfonds gefuseerd met het Jeugdcultuurfonds. Dat fonds werkt hetzelfde als het JSF, maar dan voor muziek- en cultuurlessen. Op dit moment neemt ruim de helft van de 54 Gelderse  gemeenten deel aan het JSF/JCF en is per gemeente een aanspreekpunt. “Wij hopen dat dit gaat toenemen,” zegt Merlin Bos. “Vanuit het JSF/JCF kunnen wij kinderen helpen die soms (net) niet in aanmerking komen voor andere regelingen. De fondsen zijn dus mooi aanvullend. Anders dan bij andere regelingen worden de ouders niet onderworpen aan een strikte inkomenstoets. Het komt voor dat er net voldoende inkomen is om rond te komen, maar er geen geld is voor de sport- of muziekles van de kinderen. Terwijl sport en cultuur juist zo belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het kind.” Per kind is een bedrag beschikbaar voor contributie en sportkleding van maximaal € 225,- per jaar. Voor cultuur is maximaal € 425,- per jaar beschikbaar. Kinderen moeten kiezen tussen sport of cultuur. Na een jaar kan er een vervolgaanvraag worden ingediend zodat kinderen door kunnen sporten of de culturele activiteit kunnen blijven doen.

Intermediairs belangrijkste schakel
Bij de aanvragen is een cruciale rol weggelegd voor de intermediairs van het JSF/JCF. Dit zijn mensen die betrokken zijn bij de ontwikkeling of opleiding van kinderen, zoals leerkrachten of welzijnsmedewerkers. Zij kunnen zich via www.allekinderendoenmee.nl aanmelden en mogen daarna aanvragen voor de fondsen indienen. “Zij zijn onze ogen en oren en vormen de belangrijkste schakel in onze werkwijze. Niet voor alle ouders is het even makkelijk om over de drempel te stappen en toe te geven dat je het zelf financieel niet redt. De intermediairs kennen de kinderen en zien of het ontbreken van geld een reden is waarom een kind niet meedoet aan sport of cultuur.”Stijging aantal aanvragen helpt kinderen mee te doen
Dat de financiële steun nodig is, blijkt wel uit het feit dat in Nederland 1 op de 8 kinderen opgroeit in armoede. In Gelderland kregen vorig jaar 1172 kinderen ondersteuning via het JSF en 53 kinderen geld van het JCF voor lessen op kunst en cultuurgebied. Ten opzichte van 2016 is in het eerste kwartaal van 2017 een stijging van 37% in het aantal aanvragen voor JSF en 81% in het aantal aanvragen voor JCF te zien. Merlin Bos: “Het is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling en het zelfvertrouwen van kinderen dat ze kunnen meedoen aan sport en cultuur.” Zo kon Saïd Bouzambou (18), speler van het Nederlandse zaalvoetbalteam, dankzij het JSF sporten. “Ik kon mijn eerste sportschoenen ophalen en me inschrijven bij een voetbalvereniging. Dankzij die sportkans heb ik me kunnen ontwikkelen als mens en als voetballer.”

Oproep voor intermediairs en gemeenten
Bent u professioneel betrokken bij de opvoeding, begeleiding of scholing van kinderen, meldt u dan aan als intermediair. Vervolgens kost het indienen van de online aanvragen voor JSF/JCF ongeveer een kwartier. Wilt u als gemeente gaan deelnemen aan het JSF/JCF, neem dan contact op met Merlin Bos, via of 06 - 51 80 45 44. Zo kunnen wij samen nog meer Gelderse kinderen een kans geven om structureel te sporten of cultuurlessen te volgen!