Sportbestuurders: kom naar de inspiratiesessie Open Clubs en Vitale Sportparken

Kansen voor sportaanbieders in Gelderland! Veel sportverenigingen staan onder druk omdat zij minder financiering krijgen en het ledental en aantal vrijwilligers afneemt. Het ontwikkelen naar een Open Club kan een oplossing bieden. Je bindt dan nieuwe doelgroepen aan je vereniging, kunt voor een deel nieuwe inkomsten genereren en nieuwe vrijwilligers aantrekken. Op maandag 13 november 2017 organiseren NOC*NSF, Provincie Gelderland en de Gelderse Sport Federatie een inspiratiesessie Open Clubs en Vitale Sportparken. Kom kennis maken met de Open Clubgedachte, de subsidieregelingen en ga in gesprek met anderen over de mogelijkheden.
Sportbestuurders: kom naar de inspiratiesessie Open Clubs en Vitale Sportparken


De Provincie Gelderland heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd voor het aanvragen van subsidie voor Open Clubs en Vitale Sportparken. De provincie informeert de deelnemers tijdens deze avond over de kansen die deze regeling biedt voor verenigingen.

Praktische informatie
Datum: maandag 13 november van 19.30 – 22.15 uur
Locatie: SV Twello, Zuiderlaan 5, 7391 TZ Twello
Voor wie: De bijeenkomst is bedoeld voor sportbestuurders van verenigingen die een ambitie hebben op het gebied van Open Club of Vitaal Sportpark en voor gemeenteambtenaren sport/leefbaarheid.

Aanmelden
Deelname aan de inspiratiesessie is gratis. Je kunt aanmelden tot vrijdag 10 november 2017 via e-mail naar . Vermeld daarbij je naam, e-mailadres en telefoonnummer. Meer informatie? Neem dan contact op met Anouk van Gastel op 06 10 47 92 57.

Programma
19.30 – 19.45 uur    Uitleg provinciale regeling en wijzigingen ‘Open Club en Vitale Sportparken’ door een vertegenwoordiger van de provincie. Meer info: https://www.gelderland.nl/Sport,-open-clubs-en-vitale-sportparken
19.45 – 20.05 uur    Inspirerende voorstelling van theatergroep ‘Helder’
20.05 – 21.45 uur    Tafelgesprekken in twee rondes* inclusief een korte pauze
21.45 - 22.15 uur     Afronding met een drankje en de verloting van een mooie prijs

* Voor dit programma kan je een keuze maken uit twee verschillende onderwerpen. De onderwerpen zijn:

1. Succesvol subsidie aanvragen door Sportclub Ellecom - De Steeg

2. Inspirerend voorbeeld van een Open Club door AV de Liemers

3. Advies over Open Clubs door Gelderse Sport Federatie

4. Kansen voor Open Club m.b.t subsidieaanvraag door Provincie Gelderland

5. Ervaringen van een verenigingsmanager met een vitaal sportpark

6. Vragen over de inzet van een accommodatie