Sportbestuurders: kom naar de inspiratiesessie Open Clubs en Vitale Sportparken

Veel sportverenigingen staan onder druk omdat zij minder financiering krijgen en het ledental en aantal vrijwilligers afneemt. Het ontwikkelen naar een Open Club kan een oplossing bieden. Je bindt dan nieuwe doelgroepen aan je vereniging, kunt voor een deel nieuwe inkomsten genereren en nieuwe vrijwilligers aantrekken. Op maandag 13 november 2017 organiseren NOC*NSF, Provincie Gelderland en de Gelderse Sport Federatie een inspiratiesessie Open Clubs en Vitale Sportparken. Kom kennis maken met de Open Clubgedachte, de subsidieregelingen en ga in gesprek met anderen over de mogelijkheden.
Sportbestuurders: kom naar de inspiratiesessie Open Clubs en Vitale Sportparken


De Provincie Gelderland heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd voor het aanvragen van subsidie voor Open Clubs en Vitale Sportparken. De provincie informeert de deelnemers tijdens deze avond over de kansen die deze regeling biedt voor verenigingen.

Praktische informatie
Datum: maandag 13 november van 19.30 – 21.45 uur
Locatie: SV Twello, Zuiderlaan 5, 7391 TZ Twello
Voor wie: De bijeenkomst is bedoeld voor sportbestuurders van verenigingen die een ambitie hebben op het gebied van Open Club of Vitaal Sportpark en voor gemeenteambtenaren sport/leefbaarheid.

Aanmelden
Deelname aan de inspiratiesessie is gratis. Je kunt aanmelden tot  woensdag 8 november 2017 via e-mail naar . Vermeld daarbij je naam, e-mailadres en telefoonnummer. Meer informatie? Neem dan contact op met Anouk van Gastel op 06 10 47 92 57.

Programma
19.30 – 19.45 uur    Uitleg provinciale regeling en wijzigingen ‘Open Club en Vitale Sportparken’ door een vertegenwoordiger van de provincie
19.45 – 20.05 uur    Inspirerende voorstelling van theatergroep ‘Helder’
20.05 – 20.15 uur    Pauze
20.15 – 21.45 uur    Tafelgesprekken in twee rondes*
21.45 uur        Einde

* Dit programma bestaat uit twee verschillende onderdelen. Per ronde wordt de groep in tweeën gesplitst.

Ronde 1
Onder leiding van een sportvereniging vindt er een ronde tafelgesprek plaats. De vereniging vertelt over de succesverhalen van een Open Club/Vitaal Sportpark. Onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn onder andere: met welke partners werkt de vereniging samen, welke activiteiten worden er aangeboden en voor wie? Hoe is de positie van de vereniging veranderd in de wijk? Welke wegen zijn hiervoor bewandeld? Hoe kun je je sportpark de hele dag optimaal benutten? Tijdens deze gesprekken is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Op deze manier kunnen verenigingen van elkaar leren over wat de valkuilen zijn, wat je wel moet doen en wat je beter kan laten.

Ronde 2
Tijdens deze ronde kunnen de aanwezigen in gesprek gaan met een professional van de provincie of de Gelderse Sport Federatie. Hierbij wordt meer ingegaan op de ondersteuning van verenigingen. Bijvoorbeeld over technische ondersteuning op het gebied van de subsidieregeling Open Club / Vitale Sportparken. Hoe ga je een samenwerking met andere organisaties aan en hoe benader ik een specifieke doelgroep zoals aangepast sporten? Afhankelijk van de grootte van de groep kan dit gesprek individueel plaatsvinden of in twee/drietallen.