Sportaanbod Gelderland gebundeld

Samen kinderen in beweging brengen. Dat is waar de paardensportbond KNHS, Atletiekunie, Nevobo, provincie Gelderland, Topsport Gelderland, de Gelderse Sport Federatie en lokale sportaanbieders zich de komende tijd voor inzetten.
Sportaanbod Gelderland gebundeld

De samenwerkende sportorganisaties hebben hun sportaanbod en gezondheidsactiviteiten voor basisscholen gebundeld en bieden dit via JOGG regisseurs en buurtsportcoaches (vaak gratis) aan scholen aan. Hiermee willen ze de sportinfrastructuur in Gelderland versterken. De lessen worden aangeboden op sportaccommodaties en voor sportmateriaal wordt gezorgd. De sportbonden leveren waar nodig professionele begeleiders. Scholen kunnen aan het totale sportaanbod deelnemen, of een keuze maken. De activiteiten zijn ondersteunend aan het schoolsportprogramma. 

Scholen

Het sportaanbod kan gebruikt worden als invulling van de gymles, maar buitenschools liggen er ook voldoende mogelijkheden. Met het aanbod wordt een link gelegd met lokale sportverenigingen. Zij worden betrokken bij de activiteiten en kunnen leerlingen kennis laten maken met hun sport. 

JOGG regisseurs en buurtsportcoaches

Bij het aanbod voor scholen is ook een taak weggelegd voor JOGG regisseurs en buurtsportcoaches. De sportprofessionals krijgen de komende tijd meer informatie over de mogelijkheden toegezonden. De samenwerkende organisaties bieden de JOGG regisseurs en buurtsportcoaches graag een helpende hand bij de invulling van het sportprogramma. 

Uitbreiding

Het document wordt ieder kwartaal ververst en uitgebreid waar mogelijk. Uit diverse gesprekken met andere sportbonden blijkt dat het sportaanbod in 2016 verder uitgebreid wordt.

Bekijk hier het sportaanbod