Provincie sluit uniek Sportakkoord met 80 partners

Op maandag 30 januari ondertekenen bijna 80 organisaties het Gelderse Sportakkoord. Met hun handtekening bekrachtigen zij de ambitie om kennis en inzet te bundelen om een goed sportklimaat te scheppen en Gelderland tot een vitale en aantrekkelijke sportprovincie te maken. Het is voor het eerst in de Gelderse ‘sport- geschiedenis’ dat zoveel partijen deze gezamenlijke ambitie bekrachtigen met hun handtekening.
Provincie sluit uniek Sportakkoord met 80 partners

 

In de afgelopen jaren is in Gelderland veel gedaan om de economische en maatschappelijke waarde van sport te benutten en te versterken. Met de wetenschap dat deze ambitie nooit alleen kan worden gerealiseerd, heeft de provincie de samenwerking gezocht met veel partijen. Daarbij gaat het om sportorganisaties en om organisaties en bedrijven die werken aan gezondheid, versterken van de economie en talentontwikkeling.

Eén overkoepelende gedachte
In het huidige coalitie-akkoord is de wens uitgesproken om samen met partners tot beleid en samenwerking te komen. Doel van dit akkoord is om de kracht van sport te gebruiken om te komen tot een vitale, sportieve en aantrekkelijke regio. Dit gebeurt vanuit een gedeelde sportambitie, door samen op te trekken en kracht en energie te bundelen.

Partners uit sport, bedrijfsleven en overheid
De organisaties die het sportakkoord ondertekenen zijn de sportbonden, Sportcentrum Papendal, bedrijven en ondernemers, gemeenten en provincie, kennisinstellingen en onderwijs, sportverenigingen,non-profit organisaties, belangenorganisaties (waaronder gezondheidszorg) en sport-ondersteunende organisaties (NOC*NSF, Gelderse Sport Federatie en Topsport Gelderland). Andere partijen die zich herkennen in de ambities en doelen van het Sportakkoord kunnen zich nog aansluiten.

Aandacht voor maatschappelijke impact van sport met Open Club en Vitaal Sportpark
Sportevenementen dragen bij aan de gelderse economie en hebben veel aandacht voor de maatschappelijke impact. Uitgangspunt is dat evenementen bijdragen aan verbinding in de samenleving, stimuleren tot meer bewegen en het versterken van de economie. Duurzaamheid is daarbij een belangrijk thema. Het sportakkoord agendeert de komende jaren nadrukkelijk de Open Club en Vitale Sportparken. Door de samenwerking met de buurt te versterken en een grotere maatschappelijke rol te pakken dragen sportverenigingen bij aan leefbare steden en dorpen. Vitaal Sportpark is een ontwikkeling waarbij organisaties uit de sport, zorg, welzijn, leefbaarheid, onderwijs en bedrijfsleven, gezamenlijk beheer voeren en waarbij sprake is van een doordachte ruimtelijke inrichting die zorgt (ook letterlijk) voor een meer open verbinding met de omgeving.

Sportieve buitenruimte en recreatieve routes voor inwoners en toeristen
Natuur, parken, (school)pleinen en stedelijke buitenruimte bieden mogelijkheden voor bewegen en sport. Met de ontwikkeling en inrichting van (nieuwe) gebieden kunnen de buitensportmogelijkheden worden uitgebreid en versterkt. Daarmee levert sport een bijdrage aan de Gelderse vrijetijds-economie, ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid. Om dit te realiseren is het belangrijk dat de ontwikkeling en uitvoering van een ‘beweegvriendelijke inrichting’ van de buitenruimte onderdeel wordt van stedelijke en landelijke gebiedsontwikkelingstrajecten. Recreatieve routes zijn ook onderdeel van de infrastructuur voor gezond bewegen en sporten. Ze versterken de lokale economie en bevorderen de werkgelegenheid doordat een aantrekkelijk recreatief netwerk meer toeristen trekt. De ambities in het Sportakkoord: meer routes die op elkaar aansluiten, vertrekpunten bij horecagelegenheden, vertrekpunten vanuit woonwijken. En, de koppeling met buitensportcentra, verenigingen en buitensportondernemers wordt verder ontwikkeld. 

Sport en voeding: kansrijk duo
Gelderland is internationaal een belangrijke speler op het vlak van voeding en gezondheid.Gelderland heeft vooraanstaande kennis-, onderzoek- en praktijkinstellingen, organisaties en bedrijven rond sport,voeding en gezondheid en heeft daarmee een unieke positie. Samenwerking tussen deze verschillende domeinen en tussen organisaties, bedrijven en kennisinstellingen onderling is een belangrijke drijfveer voor innovatie. Door betere samenwerking op dit snijvlak willen verschillende partijen de gezondheidswinst versterken. Dit doen ze met effectieve innovaties en de concrete implementatie hiervan. Het gaat dus niet alleen om het ontwikkelen van ideeën en onderzoek, maar ook om concrete uitvoering.