Nieuwe kans op subsidie voor B-Fit

Wil je bij jou in de gemeente op school, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf aan de slag met een gezonde leefstijl voor kinderen? Er komt weer subsidie beschikbaar voor het B-Fit-programma van de GSF. B-Fit stimuleert op een positieve manier dat kinderen meer bewegen en gezonder eten. De aanpak is bewezen succesvol en er zijn al ruim veertig subsidieaanvragen gehonoreerd.
Nieuwe kans op subsidie voor B-Fit

“Veel bewegen, gezonde voeding en vooral veel plezier maken, dat is de kracht van B-Fit,” vertelt bewegingsconsulent Anneke Neijenhuis. Dat plezier zit bijvoorbeeld in het organiseren van actieve spellen op het schoolplein. Kinderen zijn daar vaak enthousiast over. Daardoor vinden ze het programma B-Fit leuk, en zijn ze ook ontvankelijker voor andere onderdelen zoals gezond én lekker eten. In een totaalprogramma pakt B-Fit daarmee de factoren kennis, eigen effectiviteit en houding aan. Dat gebeurt zoveel mogelijk in samenwerking met lokale en regionale partijen zoals sportaanbieders en GGD.

Menukaart
Het programma B-Fit is het meest effectief als het langere tijd loopt, het streven is minimaal 2 jaar. Scholen en kinderdagverblijven die ermee aan de slag gaan, kunnen hun eigen focus leggen. Ze kiezen uit de menukaart onderdelen die bij hen in de organisatie nog onderontwikkeld zijn. Zijn er bijvoorbeeld al veel pauze-activiteiten, maar kan de voorlichting aan ouders over voeding beter? Dan gaat de energie van de B-Fit-coach  vooral daarin zitten. B-Fit heeft 2 programma’s:een gericht op peuters van 2 tot 4 jaar, en een gericht op alle kinderen van 4 tot 12 jaar in het basisonderwijs.

Subsidie aanvragen
Vanaf 8 januari 2018 kun je bij ZonMw subsidie aanvragen voor de Sportimpuls 2018. Voor B-Fit kun je gebruik maken van de Sportimpuls jeugd in lage inkomensbuurten, en de Sportimpuls kinderen sportief op gewicht. Je kunt tot maximaal €80.000,- (inclusief BTW) subsidie aanvragen. Daarbij is cofinanciering wel verplicht: je moet minimaal ter hoogte van 15% van het aangevraagde bedrag elders financieren (bijvoorbeeld bij de gemeente). Word je aanvraag gehonoreerd, dan moet je project uiterlijk 1 september 2018 starten.

GSF helpt je
2018 is het laatste jaar van de Sportimpuls, dus grijp deze kans om aan de slag te gaan met B-Fit! De sluitingsdatum voor de subsidieaanvraag is 22 februari 2018, 14.00 uur. De GSF helpt je graag om te kijken hoe B-Fit lokaal ingezet kan worden. Neem daarvoor contact op met Anneke Neijenhuis: e-mail: of 06-51202355.

Bekijk het filmpje voor een impressie van B-Fit