Inspiratiedag combinatiefunctionarissen groot succes

De 24 combinatiefunctionarissen van de GSF hebben tijdens een intervisiebijeenkomst op 5 april ervaringen uitgewisseld om hun werk nog verder te verbeteren. Elk jaar organiseert de GSF een aantal bijeenkomsten om de talenten van de organisatie te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling. Met als doel om de sport en beweegactiviteiten die ze voor vele Gelderse gemeenten organiseren nog te optimaliseren.
Inspiratiedag combinatiefunctionarissen groot succes
De 24 combinatiefunctionarissen van de GSF kwamen bijeen voor een intervisiebijeenkomst op 5 april


Nieuwe inzichten door feedback anderen

Daan Henningheim, coach van de combinatiefunctionarissen, vertelt dat veel medewerkers geneigd zijn problemen zelf of binnen het eigen team op te lossen. Ze hebben  het er verder niet over met andere collega’s. “Het is juist goed om dat soort zaken te bespreken, omdat mensen soms hetzelfde meemaken zonder het van elkaar te weten.” Zo werd bij deze bijeenkomst  gesproken over knelpunten bij het geven van buitenlessen en de problemen rondom het vervoer van ouderen naar activiteiten. Ook uitdagingen in de samenwerking tussen verschillende combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches van andere stichtingen of werkgevers was een gespreksonderwerp. De vierde casus had te maken met de omgang met moeilijke leerlingen. Een deelnemer: “Door open over kwesties te praten krijg je met de feedback van de anderen zelf nieuwe inzichten. Je gaat anders naar het probleem kijken. Het mooie is dus dat we elkaar er zo mee verder helpen. Ik neem deze ervaringen mee bij activiteiten die er nog aan komen.”

Competitieve collega’s
De middag op Papendal werd afgesloten met voetgolf, een rondje op de golfbaan met een voetbal. Daarbij kregen de teams een vraag mee om met elkaar te bespreken: ‘Waar sta je over 10 jaar?’ “Het was mooi om te zien dat er met elkaar werd gesproken over kansen en ontwikkelingen die ze in hun werk zien,” zegt Daan Henningheim. “Op de baan was duidelijk dat we met sportfanatiekelingen te maken hebben. Met af en toe wat discussie over het overspelen van holes vanwege tegenwind bijvoorbeeld. Het competitieve zit er goed in bij mijn collega’s.”