Hulp bij juiste inzet Buurtsportcoaches

De Rijksimpuls Sport en Bewegen in de Buurt bestaat sinds 2012 en is een vervolg op de Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur, die in 2008 is gestart en zich vooral richtte op jeugd. In Gelderland doen, op Rozendaal na, alle gemeenten mee met de regeling en hebben combinatiefunctionarissen en/of buurtsportcoaches in dienst.
Hulp bij juiste inzet Buurtsportcoaches

 

In de gemeente Nunspeet zijn sinds 2011 combinatiefunctionarissen en later ook buurtsportcoaches actief. „Mede door de veranderingen in het sociaal domein én het feit dat sport steeds meer als middel dan als doel ingezet wordt, verandert ook het werk van een buurtsportcoach”, vertelt Petra Schipper van de Gelderse Sport Federatie. „Momenteel worden in Nunspeet bijvoorbeeld veel  activiteiten aangeboden via de basisschool.  Maar is dat nog steeds de juiste weg? De huidige regeling is er in principe voor mensen van 0 tot 100. Moeten we bijvoorbeeld niet meer op WMO-doelstellingen of gezondheid inzetten? Of de samenwerking zoeken met andere partijen, of nieuwe potentiële partners zoeken? Of is, wat er nu wordt gedaan, gewoon goed en moet dat behouden worden?”

Veel vragen. De Gelderse  Sport Federatie geeft hier antwoord op door een inventarisatie van de huidige situatie, met een doorkijk naar de toekomst. Is een nieuwe weg inslaan nodig, of gaat het zo goed?  

Intern & Extern

De eerste stap is het inventariseren van de huidige werkzaamheden van de buurtsportcoaches en hun wensen. „Ik heb gesproken met alle combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches in Nunspeet”, zegt Petra. „Ik stel iedereen de vraag: als jij het voor het zeggen had… wat dan? Hele belangrijke informatie voor mij, want deze mensen zijn al ruim vijf jaar bezig. Zij weten precies wat er speelt in een gemeente en kennen de situatie als geen ander.”

Vervolgens heeft Petra gesprekken met de beleidsmedewerkers van zoveel mogelijk relevante beleidsterreinen, huidige werkveldpartners zoals bijvoorbeeld het onderwijs en sportaanbieders, maar ook potentiële partners als een fysiotherapeut of woonzorginstelling. „Al die informatie bundel ik in een rapportage waarbij ik aanbevelingen geef over de inzet van buurtsportcoaches in de toekomst, zowel op inhoud als de wijze van financiering” vertelt ze. „Een voordeel is dat ik van buiten de organisatie kom en er dus onbevangen insta. Het is voor mij de uitdaging om er voor te zorgen dat de buurtsportcoaches uiteindelijk het best tot hun recht komen binnen een gemeente. Er liggen heel veel mogelijkheden. De buurtsportcoach is niet meer weg te denken. En dat willen we zo houden.” 

Meer informatie Buurtsportcoaches en Combinatiefunctionarissen?

Bekijk ons aanbod