GSF krijgt subsidie zodat senioren in Ooij kunnen bewegen en meedoen

De GSF heeft subsidie ontvangen van het Fonds Nuts Ohra (FNO) om activiteiten voor senioren in Ooij naar een hoger niveau te brengen. Het FNO zet zich in voor kwetsbare groepen in de samenleving en financiert projecten waardoor ouderen langer thuis kunnen wonen. Dit gebeurt via het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis.
GSF krijgt subsidie zodat senioren in Ooij kunnen bewegen en meedoen

 

Op vrijdag 14 juli 2017 gaat het nieuwe beweegpark in Ooij open. De GSF is betrokken bij de procesbegeleiding en het stimuleringsplan van het beweegpark. Daarnaast werd het projectvoorstel ‘Bewegen en meedoen in Ooij’ ingediend om ouderen nog meer ondersteuning te bieden en om met vrijwilligers en professionals samen te werken binnen gemeente Berg en Dal. Esther Heezen van de GSF: “Het is fantastisch dat we dit project kunnen gaan uitvoeren. We zijn al enige tijd betrokken bij de activiteiten in Ooij zodat senioren op een laagdrempelige manier kunnen bewegen. Door deze subsidie kunnen we het geheel naar een hoger plan trekken.”

Deskundigheidsbevordering en vrijwilligers
De subsidie wordt gebruikt voor deskundigheidsbevordering van professionals en vrijwilligers en om nieuwe vrijwilligers te werven. “Daarnaast organiseren we samen met de buurtsportcoach senioren een cursus functioneel trainen gericht op kwetsbare ouderen,” vertelt Esther Heezen. Dit alles draagt er aan bij dat de kwaliteit van de activiteiten toeneemt. Het zorgt er ook voor dat bestaande diensten in Ooij zich gaan richten op het in beweging zetten van kwetsbare ouderen.”

Meer Veerkracht, Langer Thuis
Met Meer Veerkracht, Langer Thuis wil het FNO een beweging in gang te zetten die op termijn een duurzaam effect heeft. Het moet er aan bijdragen dat de veerkracht en kwaliteit van leven van alleenstaande, thuiswonende ouderen met een beperking toeneemt. Inmiddels zijn zo’n 130 projecten gehonoreerd.