GSF blij met opdracht voor innovatief beweegprogramma dementie

Een innovatieve aanpak om mensen met dementie op een laagdrempelige manier in beweging te krijgen. Daarvoor heeft de GSF als een van vier organisaties de competitie van RVO en VWS gewonnen. “Yes! We kunnen ons innovatieve product gaan ontwikkelen. Dat was onze eerste gedachte,” zeggen de bedenkers in koor. De opdracht komt via de landelijke competitie ‘Small Business Innovation Research (SBIR)’ van de RVO en het ministerie van VWS. Vier van de zestig deelnemende organisaties kregen uiteindelijk de opdracht toegewezen. Daarmee gaat de GSF het beweegprogramma Dementie in Beweging (DiB) nu verder uitwerken. De planning is dat de aanpak in februari 2018 landelijk kan worden uitgerold.
GSF blij met opdracht voor innovatief beweegprogramma dementie

 

Dementie groeiende maatschappelijke uitdaging

Het beweegprogramma DiB stimuleert ouderen met dementie om structureel zeven dagen in de week te bewegen. Het programma kan op eenvoudige wijze thuis of in een zorginstelling worden gebruikt. De laagdrempelige insteek zorgt ervoor dat mensen makkelijk kunnen bewegen en draagt er aan bij dat het leven van alle betrokkenen draaglijker wordt. Een verwacht neveneffect is dat ouderen mogelijk langer thuis kunnen blijven wonen. Aandacht voor dementie is belangrijk omdat dit een groeiende maatschappelijke uitdaging is. Op dit moment hebben zo’n 250.000 mensen in Nederland deze hersenziekte. De verwachting is dat het absolute aantal personen met dementie tussen 2011 en 2030 met 73% zal stijgen.

Van testomgeving tot klantpanel

Teammanager Ronald van Tol van de GSF zegt enorm trots en blij te zijn. “We gaan met veel enthousiasme en energie aan de slag om het beweegprogramma samen met onze partners en de naaste omgeving van de doelgroep te ontwikkelen. De afgelopen periode hebben we het haalbaarheidsonderzoek naar onze innovatie met succes afgerond.” Daarnaast vult Karlijn van Beest, senior adviseur GSF, aan dat het project samen met diverse partijen vorm krijgt: “We zijn in gesprek met partijen vanuit de zorgsector, de sportsector, het bedrijfsleven, de overheid, wetenschap en onderwijs. Ook werken we met een testomgeving, een klantpanel en een aantal expertteams.”  

Small Business Innovation Research (SBIR)

Minister Schippers heeft ondernemers uitgedaagd om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen om duurzaam sport- en beweegaanbod te ontwikkelen voor kwetsbare ouderen. SBIR is een competitie waarbij ondernemers met het beste idee de opdracht krijgen hun innovatie verder te ontwikkelen. Uiteindelijk moet het product sterk genoeg zijn dat ondernemers het verder kunnen uitvoeren.

Meer weten?

Neem contact op met Ronald van Tol 06 22 48 99 32, ronald.van.tol@geldersesportfederatie.nl of Karlijn van Beest 06  53 44 21 99, karlijn.van.beest@geldersesportfederatie.nl