Gezond ouder worden centraal in aanpak GSF

Het aantal senioren in Gelderland stijgt snel: in 2035 vormen zij zelfs meer dan een kwart van de bevolking in de regio Noord-Veluwe. Dat zorgt voor een uitdaging: hoe helpen we deze 55-plussers bij het gezond ouder worden? Dat kwam aan de orde tijdens de werkconferentie Gezond Ouder Worden op 18 mei van de GGD Noord- en Oost. De GSF vertelde daar onder meer over het project ‘Gezonde en actieve leefstijl senioren’. Zes gemeenten doen daar aan mee, waaronder Ermelo. “Mensen vinden de afwisseling in het beweegaanbod helemaal het einde,” zegt Marjo de Groot over het traject.
Gezond ouder worden centraal in aanpak GSF
In Ermelo zijn oud-sporters betrokken, waaronder Hans van Zetten

 

Sinds eind vorig jaar is de gemeente Ermelo aan de slag met het project Gezonde en actieve leefstijl senioren. Marjo de Groot, coördinator van de buurtsportcoaches in Ermelo: “In 2017 hoopt de gemeente ongeveer 50 mensen te kunnen begeleiden op weg naar een gezonde en actieve leefstijl. Dat is belangrijk omdat 55-plussers die fit zijn vaak een prettiger leven leiden. Als je kwiek blijft kun je langer zelfstandig thuis wonen. In deze tijd waarin familie niet altijd meer bij elkaar in de buurt woont is dat wel wenselijk. Ook is het meedoen aan sportactiviteiten goed voor het onderhouden van een netwerk. Op de mensen die je daar leert kennen kun je ook terugvallen. Verder houden mensen die gezonder leven en bewegen bepaalde ziektes, zoals diabetes of obesitas, buiten de deur.”

Beweegbeurs en fittest
Om senioren aan te spreken gingen ze in Ermelo van start met een Beweeg- en Beleefbeurs. “Samen met Heel Ermelo Beweegt en Welzijn Ermelo wisten we veel bezoekers naar de beurs te trekken. Ook door een aantal oud-sporters te betrekken,  zoals voormalig turner/coach en sportcommentator Hans van Zetten. Veel organisaties presenteerden zich die dag. Mensen konden kennis maken met beweeg- en beleefactiviteiten en er gewoon een gezellige dag van maken om elkaar te ontmoeten.” Na de beurs is ingezet op het persoonlijk uitnodigen van inwoners om deel te nemen aan een fittest. “De door de GSF uitgevoerde fittest is altijd erg populair. Een groot deel van de mensen die hieraan hebben deelgenomen doen nu mee aan het programma dat we hebben opgezet.”

 

Afwisseling en groepsgevoel
Op de beurs werd in een enquête gevraagd naar voorkeuren voor beweegactiviteiten. Op basis van die enquête en de fittesten is een programma van 12 weken opgezet dat uitgaat van afwisseling in beweegvormen. “Mensen hadden of voorkeur voor buiten bewegen, of zwemmen. Het was dus best spannend dat we nu een compleet programma met vier activiteiten presenteerden. De deelnemers gaan buiten bewegen, binnen zwemmen, met een fysiotherapeut balansoefeningen doen en binnen sport- en spelactiviteiten doen. Steeds in samenwerking met een andere sportvereniging of -aanbieder. En wat blijkt? Ze vinden juist de afwisseling helemaal het einde! Onder de 24 mensen die op de dinsdagochtend deelnemen is geen uitval. Na de activiteit drinken ze samen koffie en praten ook wij met de mensen na. Er is een stevig groepsgevoel ontstaan, de deelnemers hebben het er al over dat ze met elkaar door willen.”

Vervolg en tips
Die wens van de deelnemers wordt vervuld, want in Ermelo krijgt dit beweegprogramma een vervolg. “Na afloop van de eerste fase doen we de fittest opnieuw zodat we kunnen zien of de mensen er op vooruit zijn gegaan. Daarnaast willen we een andere groep starten die een beweegprogramma in de avond volgt, daar kunnen dan ook mensen aan meedoen die nog werken.” Welke tips heeft Marjo de Groot voor andere gemeenten? “Trek de aandacht met een feestelijk evenement, zoals met een beurs. Maak gebruik van bestaande contacten om inwoners te bereiken, bijvoorbeeld via intermediairs. En creëer een afwisselend aanbod, dat motiveert!”