Fijner spelen en bewegen op Gelderse schoolpleinen door inzet GSF

Sinds 2015 begeleidt de GSF ruim dertig Gelderse scholen bij het (her)inrichten van het schoolplein. De scholen ontvingen hiervoor subsidie van de provincie Gelderland. Arianne Niks is projectleider herinrichting schoolpleinen voor de GSF en ondersteunde elke school met 40 uur procesbegeleiding. “Afgelopen maandag 28 augustus was ik nog bij de feestelijke opening van de twee schoolpleinen van de Jan Ligthartschool in Arnhem. De kinderen vinden het fantastisch. Het schoolplein biedt veel meer uitdaging waardoor er minder ruzie is, er is voor iedereen iets te doen.”
Fijner spelen en bewegen op Gelderse schoolpleinen door inzet GSF


Positieve effecten buiten spelen
Veel schoolpleinen zijn grijs en saai. Onder begeleiding van Arianne Niks werken scholen naar een (semi-)openbaar speelplein waar leerlingen en kinderen uit de buurt goed kunnen spelen en bewegen. “Bij de Jan Ligthartschool is veel met hout gewerkt voor een natuurlijke uitstraling en is er structuur aangebracht op de pleinen,” licht de procesbegeleider toe. “Zo is er een afgeschermde plek om te voetballen en is een podium ingericht voor buitenlessen en optredens.” Ze vertelt dat elke school eigen wensen heeft, maar dat het toewerken naar een echt speelplein belangrijk is. “Je ziet dat kinderen steeds meer digitaal spelen, terwijl diverse onderzoeken aantonen dat buiten spelen allerlei positieve effecten heeft. Zo hoor ik ook van leraren dat de kinderen na het buiten spelen geconcentreerder de klas in komen.”

Maatschappelijke functie biedt kansen
Het herinrichten van een schoolplein is een flink project wat een school niet dagelijks doet. “In 40 uur begeleid ik een school zover mogelijk om te komen tot een heringericht schoolplein,” zegt Arianne Niks. “We maken een plan dat kansen biedt om subsidies te verkrijgen, want veel scholen hebben extra financiering nodig. Als een plein een maatschappelijke functie heeft is er meer kans op financiering. Bijvoorbeeld als het plein open is voor de buurt en als iedereen er kan spelen, dus ook kinderen met een beperking. Zo heeft de Jan Ligthartschool een subsidie gekregen van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NGSK). Verder nemen we bij het plan alle wensen mee van de kinderen, schoolleiding, ouders en buurtbewoners en ondersteun ik desgewenst met een participatietraject. Zo is een speelplek makkelijker van de grond te krijgen als je de buurt betrekt.”Leuke pauze met spelen en bewegen

Van de dertig scholen heeft nog niet elke school het schoolplein opnieuw ingericht. Arianne Niks: “Het omvormen van een plein duurt in de meeste gevallen minstens een jaar. Met alle scholen kom ik tot een plan en een ontwerp, daarna start de realisatie en die loopt soms gefaseerd. Gelukkig komt elke school wel tot verbeteringen aan het plein.” Naast het ondersteunen bij de (her)inrichting van schoolpleinen is de GSF ook actief in de stimulering van het gebruik van schoolpleinen. “Scholen met een saai schoolplein verwijs ik soms naar mijn andere GSF-collega’s. Zij komen langs met materialen en spelkaarten en helpen kinderen zo aan een leukere pauze waarin ze lekker kunnen spelen en bewegen. Bij de (her)ingerichte pleinen is dat uiteraard minder nodig!”


Het (her)inrichten van schoolpleinen:

  • Draagt bij aan een gezondere leefstijl op school
  • Zorgt voor betere schoolprestaties en minder ziekteverzuim
  • Draagt bij aan medegebruik door de wijk of verenigingen
  • Geeft mogelijkheden voor natuur- en buitenlessen

Meer weten?