Als open club zit AV De Liemers in de lift

Sinds kort bruist het bij atletiekvereniging De Liemers in Zevenaar de hele week van de activiteiten. Met de opening van de nieuwe accommodatie in oktober 2016 kreeg de vereniging de functie van open club. Dat betekent een gezonde atletiekvereniging uitgebreid met een maatschappelijke functie. Voorzitter Jacqueline van Pelt: “Als je je kernsport als basis neemt, maar ook breder durft te kijken is een sportaccommodatie meer verantwoord te financieren. De GSF hielp ons bij het ontwikkelen naar een open club en die nieuwe rol geeft een goed gevoel.”
Als open club zit AV De Liemers in de lift

 

Daluren benutten en maatschappelijke programma’s
Het besluit om naar een open club te ontwikkelen liep bij AV De Liemers parallel aan de nieuwbouwplannen. Jacqueline van Pelt: “Om nieuwbouw voor elkaar te krijgen keken we hoe we zo’n accommodatie maximaal konden benutten. Onze doelstellingen waren een gezonde atletiekvereniging en het invullen van een maatschappelijke functie. Naast de ‘eigen’ sporturen zochten we naar andere activiteiten, wel met een link naar sport, bewegen en gezondheid. Deze activiteiten konden in de daluren worden georganiseerd. Daarbij stond het samenwerken met organisaties met maatschappelijk nut voorop.” Met ondersteuning van de GSF werd een ondernemingsplan geschreven en werd stichting De Liemers Breedtesport opgericht. Die heeft de nieuwbouw begeleid en zet zich nu in om maatschappelijke programma’s te bedenken. “Belangrijk is om over je eigen traditionele grenzen te kijken en out of the box te denken. Durven kijken naar nieuwe mogelijkheden en samenwerkingsverbanden. Waarbij je nadenkt over hoe je de clubaccommodatie of sportterrein een extra bestemming geeft als inspirerende ontmoetingsplek.”

Eigen sportbroek ophouden
Veel meer verenigingen kunnen hier een voorbeeld aan nemen, denkt Joke Roeterdink. Zij is  voor de GSF betrokken bij AV De Liemers. “Nu de overheid zich meer terugtrekt moeten clubs hun eigen sportbroek weten op te houden. Als je trainingen en wedstrijden voor de eigen leden verzorgt, blijft de sportplek 80% van de tijd onbenut. Ontwikkel je naar een open club, dan bind je nieuwe doelgroepen aan je vereniging en kun je voor een deel nieuwe inkomsten genereren en nieuwe vrijwilligers aantrekken.” Bij AV De Liemers ondersteunde zij intensief bij het ontwikkelen van de visie, het financieringstraject en het intern en extern presenteren van het effect van zo’n open club. “Ik vergelijk de rol van de open club wel eens met die van dé nieuwe kerk in de samenleving. Het is een plek waar je terecht kunt om lekker te sporten en bewegen, maar ook om elkaar te ontmoeten of om vrijwilligerswerk te doen.”

Activiteiten Samen Sportief en RaceRunning

Stichting De Liemers Breedtesport en AV de Liemers doen inmiddels onder meer pilots met Samen Sportief en RaceRunning. Samen Sportief is een wekelijks sportieve inloop bij de atletiekvereniging waarbij het accent ligt op bewegen en ontmoeten. Het is een actief beweeg- en spelprogramma voor een gevarieerde doelgroep, waaronder inwoners uit Zevenaar en deelnemers vanuit RIBW, Zozijn en Welzijnsorganisatie Caleidoz. Het sportieve uur wordt gezamenlijk afgesloten met een maaltijd, die ’s middags vers wordt bereid door vrijwilligers uit de buurt en van de vereniging. De vaste kokkin Knarik, afkomstig uit Armenië, maakt gevarieerde maaltijd-salades met een ‘Armeense-twist’. En oefent zo wekelijks een paar uur haar Nederlandse taal. Van Pelt: “Ik sta er versteld van hoe positief deze activiteit ontwikkelt. Je ziet de kracht van ‘sport verbindt’ en het resultaat dat mensen vanuit een heel diverse achtergrond elkaar sociaal kunnen vinden en ontmoeten in een sportieve bezigheid. Het voorziet in een behoefte.”

Daarnaast kunnen mensen met een motorische beperking meedoen aan het atletiekonderdeel RaceRunning. Een RaceRunner is een soort driewielfiets zonder pedalen met een borststeun. Kinderen kunnen zich hiermee voortbewegen door te lopen of te rennen. “Je ziet de kinderen stralend en zelfstandig over de atletiekbaan racen, dat is prachtig.” zegt van Pelt. “Ook hebben we ook nog 2 atletiekclinics georganiseerd voor Zorgbureau De Liemers, voor jongeren met het autistisch spectrum. Vanuit die samenwerking merk je ook de interesse om gezamenlijk op te trekken. Als er voldoende animo is vanuit die doelgroep om lid te worden van onze vereniging starten we een trainingsgroep. Voor ons is dat een kans om het aantal leden te vergroten en de vereniging bloeiend te houden.”

Vrijwilliger van de toekomst in sociaal domein
De omschakeling naar een open club levert AV De Liemers ook onverwachte resultaten op, zoals nieuwe vrijwilligers. Jacqueline van Pelt: “Via de vacatureside van Caleidoz hebben we een oproep gedaan voor een vrijwilliger ter ondersteuning van het accommodatieteam die zich kon bezig houden met het groen- en terrein-onderhoud. We hebben hiermee een hele waardevolle vrijwilliger gevonden, die prima past binnen het team. Wekelijks helpt hij mee met het terreinonderhoud.”

Precies dit soort ontwikkelingen zijn volgens Joke Roeterdink zo waardevol. “Verenigingen zijn groot geworden door de tomeloze inzet van vrijwilligers die in hun vrije tijd lijnen trokken op het veld, kleedkamers schoonmaakten of een beleidsplan schreven. Dit gebeurt niet meer en dat is een grote bedreiging. De vrijwilligers van de toekomst vind je nu in het sociaal domein. Het mooie is dat de sport zo een rol krijgt op het vlak van de participatiemaatschappij. Open clubs dragen bij aan de integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld ook statushouders. Ik ken een vereniging waar cliënten uit een zorginstelling als vrijwilliger betrokken waren bij het schoonmaken van de accommodatie. Het leuke is dat daar weer G-teams uit zijn voortgekomen.”

Smeerolie van de samenleving
Naast het vergroten van het ledenaantal heeft het aanboren van nieuwe doelgroepen ook een ander effect. Joke Roeterdink: “Als club krijg je ook te maken met een heel ander sponsorpotentieel. Wij hebben gezien dat lokale banken vaker willen bijdragen omdat je een oplossing aanbiedt in het sociaal domein. En omdat de club een rol pakt in het maatschappelijke veld is het soms ook mogelijk om hiervoor een waarderingsbijdrage te krijgen van de overheid. Open clubs zijn en ontwikkelen zich tenslotte steeds meer tot de smeerolie van de samenleving.” Wat dat betreft is zij trots op wat AV De Liemers heeft bereikt. “Ongeveer vijftien mensen hebben hun nek durven uitsteken en hebben er veel tijd ingestoken. Het mooiste zou zijn als ze op termijn een betaalde verenigingsmanager kunnen aanstellen, die de vrijwilligers ondersteunt in het realiseren van open club ambities.”

In de lift met open clubgedachte

Ook de voorzitter van de atletiekvereniging blikt tevreden terug. “Ik merk dat je als vereniging met de openclubgedachte in de lift zit. We zaten in een dal en komen er nu uit. Wij zien het aantal pupillen groeien en ons wedstrijdteam bloeit op. Het is mooi om te zien met hoeveel plezier de verenigingsleden gebruik maken van de accommodatie en wat we met de nieuwe projecten bieden. De keuze om te ontwikkelen tot een open club heeft er aan bijgedragen dat onze vereniging gezond blijft voortbestaan.”