‘Stimuleringsprijs Buurtsportcoach & Combinatiefunctionaris’

Net als voorgaande jaren reikt Sport en Bewegen in de Buurt ook dit jaar de ‘Stimuleringsprijs Buurtsportcoach & Combinatiefunctionaris’ uit. Deze publieksprijs is bedoeld voor een buurtsportcoach of combinatiefunctionaris die zich onderscheidt van de massa door een unieke of innovatieve werkwijze.
‘Stimuleringsprijs Buurtsportcoach & Combinatiefunctionaris’

 

Het gaat hierbij niet zozeer om een goed project of succesvol initiatief, maar vooral om de rol die de buurtsportcoach of combinatiefunctionaris speelt om meer mensen in beweging te krijgen. 

Kent u een buurtsportcoach of een combinatiefunctionaris die u graag zou willen nomineren? Meldt hem of haar dan aan voor de Stimuleringsprijs Buurtsportcoach & Combinatiefunctionaris 2016. Vul vóór 16 mei a.s. de digitale vragenlijst in en sla deze op (=verzenden).

Voorrondes 

Dit jaar vinden eerst vier regionale voorrondes plaats. Onze regio Oost bestaat uit de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel. De vier regionale winnaars stellen zich tijdens de landelijke Buurtsportcoachdag op 16 juni in Utrecht voor, alwaar de aanwezigen de definitieve winnaar mogen kiezen.